Demonstration av NVR:s registertjänst   |   Lägg upp ditt företag
Demo Bolaget AB


Nyheter
Kunskapsevent för ägare och ledning
2019-10-25
Göteborg 16 januari, 2020
Information och anmälan hittar du här: www.highlyimportantpeople.se

Eftersom Reguity/NVR är nätverkspartner får du 50% rabatt med promo-koden: reguity-hip
Säkert företagande från 199 kr per månad!
2019-05-20
Reguity Group AB (publ) och Nordiska Värdepappersregisteret har tagit steget och blivit ansluten försäkringsförmedlare via Bolagsskydd Sverige AB.  Under varumärket Global23.com lanseras nu ID-Bevakning med larm, Assistans och ID-Skyddsförsäkring för ägare, styrelse , ledning och medarbetare. Produkter för säkert företagande.
Global23.com´s ID-Bevakning med larm, Assistans och ID-Skyddsförsäkring ger företagets nyckelpersoner ett personligt försäkringsskydd som gäller alla personer som bor på den folkbokförda adressen. Företag kan teckna och försäkra personer anknutna till företaget, i samarbete med AIG.
  Företagsinformation

Demo Bolaget AB
543210-1234
Storgatan 1
123 45 Storstad
info@demobolaget.tv
www.demobolaget.tv

  Aktiebok

Antal aktier 8 000 000
Aktiekapital (SEK)    1 600 000
Kvotvärde (SEK) 0,2000
Antal aktieägare 9
     
Aktieboken omfattar:
 • 6 000 000 A-aktier (1 aktie 10 röster)
 • 2 000 000 B-aktier (1 aktie 1 röst)

Visa aktieägare


  Senaste händelser
2008-02-11
13 000 aktier från Lovisa Eleonore Evasdotter till Familjebolaget AB
2007-08-15
4 000 000 nya aktier, splitkvot 2:1

 Alla händelser


  Aktiedepå
Gör aktieinformation tillgänglig i aktiedepån.

 Mer information & aktivering

   

     © 2005–2019 Nordiska Värdepappersregistret  |  www.nvr.se  |  E-post info@nvr.se