Demo Bolaget AB
  Företagsinformation
Demo Bolaget AB
543210-1234
Storgatan 1
123 45 Storstad
info@demobolaget.tv
www.demobolaget.tv
  Aktiebok
Antal aktier 8 000 000
Aktiekapital (SEK)    1 600 000
Kvotvärde (SEK) 0,2000
Antal aktieägare 9
     
Aktieboken omfattar:
 • 6 000 000 A-aktier (1 aktie 10 röster)
 • 2 000 000 B-aktier (1 aktie 1 röst)

Visa aktieägare
Aktierna har senast värderats enligt:
  • A-aktier: 100 SEK/aktie (2018-08-21)
  Senaste händelser
2008-02-11
13 000 A-aktier från Lovisa Eleonore Evasdotter till Familjebolaget AB
2007-08-15
4 000 000 nya aktier, splitkvot 2:1

 Alla händelser
  Aktiedepå
Gör aktieinformation tillgänglig i aktiedepån.

 Mer information & aktivering
Nyheter
Digitala optioner
2020-03-02
Att administrera personaloptionsprogram har länge varit ett tidskrävande arbete. Dessutom har själva syftet, att vara ett framåtriktat incitament för nyckelpersoner, försvårats av bristande tillgänglighet till relevant dokumentation. 

Kombinationen NVR.se och VPZ.se skapar en effektiv infrastruktur för att ge ut och administrera optioner i NVR.se, vilka sedan synliggörs i depåtjänsten VPZ.se. Smarta notifieringar påminner samtliga parter i god tid innan optionerna förfaller.

Optionstjänsten fungerar lika bra för noterade aktiebolag med onoterade personaloptioner, som för internationella bolag eller svenska onoterade bolag med internationella optionsinnehavare.
 
Därmed kan finansiella och juridiska rådgivare överlämna en fullständig tjänst till sina klienter, utöver avancerade kalkyler och optionsavtal. Som en bonus blir dessutom administrationen billigare.
Gratis - Knapp på din hemsida direkt till aktiedepån
2020-01-28
Om du vill ha en egen knapp på din webbsida, som tar ägaren direkt till inloggning till sin personliga aktiedepå, kontakta oss på vår info-mail (se fotnot längs ned på denna sidan)?
 
Hur funkar det?
Vi tagit fram en sk ”snippet”. Detta är några kodrader som din webbmaster mycket enkelt kan lägga in på er webbsida. Då skapas en knapp som tar läsaren direkt till sin aktiedepå på VPZ.se
 
Kostar det extra?
Nej, detta gör vi för att underlätta för dig och ditt bolag.
© 2005–2021 Nordiska Värdepappersregistret
|
www.nvr.se
|
E-post info@nvr.se
Emittenttjänster
Share ledger
Manage your company's share ledger
Derivative ledger
Manage derivative ledgers in your companies
Fundracer
Raise funds for your company and manage investment proposals
Investerartjänster
Custody Account
VPZ - Your financial holdings and DealFlow
Övrigt
App Center
Manage your apps
Audithor
For company auditors
Mitt Reguitykonto
My Account
Manage your account